September 5, 2012


ANNOUNCEMENT

of the Group of Lawyers for the rights of migrants and refugees


The Group of lawyers for the rights of Migrants and Refugees moves to a new place in Exarcheia, at the corner of Ioulianou and 11 Rethymnou street, across the Hotel PARK.

The members of our Group will be available for legal and advisory service or information at the above address from Monday 10 September and every Monday and Wednesday from 17.00 to 19.00 hours.
NJOFTIM
I GRUPIT TË AVOKATËVE PËR MBROJTJEN E TË DREJTAVE TË EMIGRANTËVE DHE TË REFUGJATËVE.

NE, GRUPI I AVOKATËVE, JEMI TRANSFERUAR NË NJË AMBIENT TË RI NË EKSARQIA, MIDIS RRUGËS IULIANU DHE RETHIMNU 11, PRANË HOTELIT PARK. ANËTARËT E GRUPIT TONË JANË TË PREDISPOZUAR TË JAPIN KËSHILLA DHE SHËRBIME MBI LEGALIZIMIN NË ADRESËN E LARTPËRMENDUR, ÇDO TË HËNË DHE TË MËRKURË NGA 
ORA 17.00 DERI NË ORËN 19.00.